Skjutstöd/Benstöd

Ett stöd vid skytte och jakt är aldrig fel, tvärtom... oavsett hur bra skytt man än är så har man stöd så kommer man alltid att leverera bättre.

Eftersträvar man stöd oavsett hur eller med vilket stöd man använder så kommer man att få bättre resultat, skillnaden mellan att ta stöd eller inte kan på 100 meter vara den centimeter som är skillnad mellan en lyckad jakt eller ett långt "otrevligt" eftersök som i "värsta fall" leder till att det påskjutna inte hittas.

Eftersträva att alltid ha någon form av stöd, idag finns det många fina stöd som kan välja att antingen montera på geväret (benstöd) eller att man bär med sig det som t.e.x en skjutkäpp vilket finns i olika modeller så som monpod, bipod eller tripod.